آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 11

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 1810
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1761
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
درصد پذیرش 85 %