بایدها و نبایدهای اسناد الکترونیکی
بایدها و نبایدهای اسناد الکترونیکی

حمید ژیان پور

دوره 2.، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 225-250

چکیده
  اسناد حاوی اطلاعات با ارزشی هستند که در روند فعالیت کاری سازمان ها تولید و ایجاد می شوند. و در دو شکل الکترونیکی و کاغذی وجود دارند . اسناد با حامل های کاغذی برای بازخوانی نیازی به ابزار الکترونیکی ندارند ...  بیشتر