نوانخانه بیرجند (تجربه‌ای تاریخی از امور خیریه در دوره معاصر)
نوانخانه بیرجند (تجربه‌ای تاریخی از امور خیریه در دوره معاصر)

مریم ولی پور

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 112-134

https://doi.org/10.30481/psa.2022.155357

چکیده
  ایجاد رفاه اجتماعی و تأسیس مراکز مرتبط با آن، ازجمله دغدغه­های جوامع بشری در گذر تاریخ است و به همین جهت در شرایط و بسترهای مهیا و با انگیزه­های مختلف حکومت­ها، دولتمردان، رهبران مذهبی و خیرخواهان ...  بیشتر