بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه بر اسناد (1896-1903 م. / 1282 ـ 1275 ش.)
بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه بر اسناد (1896-1903 م. / 1282 ـ 1275 ش.)

ندا عظیمی زواره

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30481/psa.2022.155356

چکیده
  کنسولگری بریتانیای مشهد در 1306ق./ 1889م. تأسیس شد. این کنسولگری که درواقع نخستین نمایندگی سیاسی خارجی در مشهد بود، در مدت کوتاهی توانست به بازوی اصلی اجرایی انگلستان در منطقه تبدیل شود. این نمایندگی که به ...  بیشتر
بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه‌بر اسناد(1314-1306ق./ 1889-1896م.)
بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه‌بر اسناد(1314-1306ق./ 1889-1896م.)

زهره رضایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 152-174

https://doi.org/10.30481/psa.2022.155359

چکیده
  کنسولگری بریتانیا در مشهد در هفت سال نخست فعالیت دو چهره را به‌عنوان سرکنسول تجربه کرد: سرلشگر چارلز اسمیت مک لین و نی الیاس. شهرت مک لین بسیار فراتر از نی الیاس بود، اما ظاهراً آنچه عملاً رخ داد، مدیریت ...  بیشتر