مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی ارتباط بین لقب با مهر در تشکیلات اداری آستان قدس دوره قاجاریه
بررسی تحلیلی ارتباط بین لقب با مهر در تشکیلات اداری آستان قدس دوره قاجاریه

ابوالفضل حسن آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.30481/psa.2023.410044.1034

چکیده
  القاب، یکی از موضوعات مهم و درعین‌حال کمتر پرداخته‌شده در دوره قاجار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی القاب در آستان قدس رضوی و ارتباط آن با مهر در تشکیلات اداری آستانه در دوره قاجاریه است. در این بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مصطفی قلی‌خان فراش‌باشیِ ظل‌السلطان در آیینه اسناد و نسخه‌های خطی
مصطفی قلی‌خان فراش‌باشیِ ظل‌السلطان در آیینه اسناد و نسخه‌های خطی

سمیه بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.30481/psa.2023.410108.1035

چکیده
  مصطفی قلی‌خان فراش‌باشی به مدت بیش از دو دهه در دربار ظل‌السلطان خدمت ‌کرده است. وی به عنوان فراش‌باشی ظل‌السلطان، مسئول برقراری نظم و امنیت در اصفهان و دیگر ولایات تحت حاکمیت ظل‌السلطان بوده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فعالیت تجارتخانه‌های امریکایی در مشهدِ اواخر دورة قاجاریه
فعالیت تجارتخانه‌های امریکایی در مشهدِ اواخر دورة قاجاریه

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

https://doi.org/10.30481/psa.2023.406276.1030

چکیده
  مشهد به‌عنوان کرسی ‌نشین ایالت خراسان در دورة قاجاریه از اهمیت ‌به‌سزای اقتصادی و تجاری برخوردار بود؛ تا جایی‌که می‌توان آن‌را به‌عنوان بارانداز بزرگی در شمالِ‌شرقِ ایران برای واردات و صادرات ...  بیشتر