نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان

2 کارشناس فهرست نویسی اسناد دیداری و شنیداری مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان

چکیده

عکس چون نمودی از واقعیتها را درپیش چشم می گذارد تاثیر بیشتری در هویت بخشی به پیشینۀ تاری خی دارد . بنابراین پژوهش در مورد عکس ها و بررسی آن از
تمام زوایا می تواند در روشنایی تاریخ کمک نماید . برخی از عکس ها به قلم گذشتگان آراسته شده اند. این یادداشت ها نیز به مانند خود عکس ها می توانند
اطلاعات مفیدی در اختیار محققان قرار دهند . نوشتار حاضر قصد د ارد تا گوشه ای از اهمیت همین اطلاعات را که از آن به عنوان عکس نوشت یاد کرده نشان
بدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • Elahe Mahboob 1
  • Mehdi Hesami 2