مشهد – حرم مطهر- دوربرگردان طبرسی – ساختمان بنیاد پژوهشهای اسلامی – مدیریت امور اسناد و مطبوعات 

شماره تماس مدیر مسئول نشریه 32259835-051

شماره تماس مدیر اجرایی نشریه  32232004-051 داخلی 3433 - 09037250607

پست الکترونیک:  psa@library.razavi.ir


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image