شیوه سازماندهی و نگهداری اسناد دیداری شنیداری (مطالعه موردی: مرکز اسناد آستان قدس رضوی)
شیوه سازماندهی و نگهداری اسناد دیداری شنیداری (مطالعه موردی: مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

حمید ژیان پور

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 125-149

https://doi.org/10.30481/psa.2023.379385.1015

چکیده
  امروزه بسیاری از مراکز مدیریت اسناد و کتابخانه‌ها با مشکلات منحصربه‌فردی در سازماندهی، نگهداری و حفاظت منابع دیداری شنیداری مواجه هستند. متأسفانه در برخی از این مراکز، نگهداری و حفاظت از این مجموعه‌ها، ...  بیشتر