مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای بیش از سیزده میلیون برگ سند ارزشمند و دارای قدمتی چند صد ساله است که بررسی و کاوش در آنها می تواند درون مایه جدیدی برای تاریخ و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد. برهمین اساس ازابتدای تاسیس این مرکز، تلاش برای شناسایی ، معرفی وانتشار این اسناد برای استفاده جامعه محقق انجام شد. حاصل این تلاشها انتشار چند کتاب در حوزه اسناد و تدوین مقالاتی در دفتر اسناد بود.

دفتر اسناد مجموعه مقالاتی بود بر پایه مطالعات تخصصی کارشناسان مدیریت اسناد و مطبوعات، در زمینه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس که مجموعه‌ای منحصر به فرد از تاریخ نظام اداری ایران در دوره‌های صفوی و افشار که تنها اسناد به جای مانده در نوع خود می‌باشد. تسلسل اسناد موجود در دوره‌های تاریخی قاجار و پهلوی و انقلاب اسلامی هم، باعث حفظ ارزش انحصاری این مجموعه است. مطالعه و پژوهش بر روی این اسناد اطلاعات ذی‌قیمتی دربارة وضعیت مؤسسات اداری، نظام درآمد و پرداخت، سلسله مراتب کارکنان، انواع مشاغل، میزان مواجب و ... به دست می‌دهد، همچنین روشن‌کننده تحولات تاریخی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، خاصه خراسان و مشهد در این دوران است. از ارزش‌های اطلاعاتی دیگر این اسناد شناسایی اختصاصات اسناد و انواع آن و شناخت رجال و معاریف آستان قدس و خراسان است.چهار شماره از این دفتر منتشر شد و در زمان انتشار شماره پنجم مقرر شد تا به شکل مجله در آمده وتحت عنوان پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی به کار خود ادامه دهد.

  این پژوهشنامه، فصلنامه‌ای است در حوزه اسناد مکتوب و مطالعات آرشیوی که قصد دارد پژوهش‌هایی را با تکیه بر اسناد موجود در آستان قدس و سایر مراکز آرشیوی منتشر کند. رویکرد موضوعی این مجله بیشتر تأکید بر تاریخ خراسان بزرگ و آستان قدس است و توسعه مطالعات آرشیوی بر اساس تجربیات کارشناسان و بهره‌گیری از مطالعات حوزه تاریخ شفاهی را جزو اهداف خود قرار داده است.