کافه‌های دور شهر؛ چیستی و چالش‌ها با مدیریت شهری،مطالعه موردی: اصفهان در دهه 1320ش
کافه‌های دور شهر؛ چیستی و چالش‌ها با مدیریت شهری،مطالعه موردی: اصفهان در دهه 1320ش

عبدالمهدی رجائی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 197-222

https://doi.org/10.30481/psa.2023.398393.1025

چکیده
  قهوه‌خانه‌ها یا کافه‌ها از مهم‌ترین پاتوق‌ها (مراکز تجمع افراد) در گذشته بودند.  علیرغم مطالعات زیاد اما اطلاعات درباره کافه‌های دور شهر بسیار اندک است. در پژوهش حاضر، این مراکز مهم تجمع و تفریح ...  بیشتر