آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 23

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 78
تعداد مشاهده مقاله 3518
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
درصد پذیرش 58 %