عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه
4. عناوین و خطاب های به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره صفویه

علی سوزنچی کاشانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 6-39

چکیده
  در دوره صفویه بعضی معتقدند که القاب و عناوین به صورت کامل افول پیدا کرد. اما با بررسی اسناد موجود متوجه می گردیم که القاب اشخاص شاید از بینرفته باشد اما برای هر طبقه و قشر خاصی از جامعه عناوین و خطاب های ...  بیشتر
شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد
13. شجره خلافت و مقام خلفا در عصر صفوی و معرفی دو سند در این مورد

سالم حسین زاده سورشجانی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 40-58

چکیده
  شجره نوعی سند است که به عنوان مجوز امربه معروف و نهی از منکر، برای بعضی از صوفیان به نام خلیفۀالخلفا و خلیفه صادر می شده اس ت. این اصطلاح درزمان صفویان متداول گردی ده است . از این نوع سند تعداد اندکی موجود ...  بیشتر
تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد
15. تاریخچه شربتخانه آستان قدس رضوی بر مبنای اسناد

حمید شهیدی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 59-91

چکیده
  با نگاهی به اسناد موجود آستان قدس از دوره صفویه به بعد، می توان پی برد که این مجموعه دارای تشکیلات دیوانی و اداری منظم و حساب شده ب وده است .اسناد یادشده، نمایانگر تفکیک وظایف میان بخشهای داخلی آستان قدس ...  بیشتر
بررسی اسناد تشکیلات نظام زیارتنامه خوانی در آستان قدس رضوی
20. بررسی اسناد تشکیلات نظام زیارتنامه خوانی در آستان قدس رضوی

اعظم نظرکرده

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 92-120

چکیده
  زیارت مشاه دِه شریفه، این دیدار هدفدار تنها مربوط به دوران ما نیست، سرچشمه این حرکت از صدر اسلام و از سنت های پیامبر اکرم (ص) می باشد و با آداب واعمال خاصی ادا می گردد، یکی از این آداب زیارتنامه خوانی است ...  بیشتر
مقدمه ای بر شناخت کهن ترین مجموعه سندی مرکز اسناد آستان قدس رضوی
23. مقدمه ای بر شناخت کهن ترین مجموعه سندی مرکز اسناد آستان قدس رضوی

سعیده جلالیان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 121-167

چکیده
  اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می باشد در این گفتار تلاش شده است به معرفی و تشریح یکی از کهن ترین مجموعه های سندی موجود در کشور یعنی اسنادتشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عصر صفویه پرداخته و در کنار توصیف ابعاد ...  بیشتر