نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

کنسولگری بریتانیا در مشهد در هفت سال نخست فعالیت دو چهره را به‌عنوان سرکنسول تجربه کرد: سرلشگر چارلز اسمیت مک لین و نی الیاس. شهرت مک لین بسیار فراتر از نی الیاس بود، اما ظاهراً آنچه عملاً رخ داد، مدیریت بهتر نی الیاس بود. درمجموع در این هفت سال، سرکنسولگری می‌کوشید تا با ارائه گزارش‌ها و آمارهای دقیق و میدانی، تصمیمات اقتصادی و تجاری اصلی بریتانیا در هندوستان و انگلستان را مشخص و موقعیت آن را در قیاس با رقبا، خصوصاً روسیه، بهبود بخشد. از این‌رو، در گام نخست سعی می‌کرد موقعیت بریتانیا را دقیق مشخص کند و در گام بعدی راهبردهای اساسی و کلیدی به تصمیم‌گیران ارائه نماید. درواقع، این اسناد در بعد اقتصادی از یک‌سو اشاره به کالاهای خارجی و وارداتی به شرق ایران و از سوی دیگر معرفی راه‌های تجاری منتهی به این شهرها و همچنین وضعیت رقبای آنان به‌ویژه روسیه بود. در کنار این موارد، تحلیل‌های متفرقه‌ای که به نحوی می‌توانند در تصمیم‌گیری انگلیسی‌ها واقع شوند، بخشی از اسناد دیگر را تشکیل می‌دهند. خلاصۀ تمام این موارد نیز به‌صورت آماری و کمی در قالب جداولی منعکس شده است. همه این موارد به‌گونه‌ای مناسب توانسته است، تصویری از اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی شهرهای شرقی ایران در فاصله سال‌های 1306-1314ق./ 1889-1896م. به نمایش گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Documentary Investigation of the Status of Foreign Trade in Eastern Cities of Iran Based on Documents (1889-1996 AD/1306-1314 AH)

نویسنده [English]

  • Zohre Rezaee

PhD, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]


British consulate in Mashhad had two Consul Generals in the first seven years of its activity: Major General Charles Smith McLean and Ni Elias. McLean was more reputed than Ni Elias but seemingly Ni Elias was a better manager. Providing exact and field reports, the Consulate General tried in those years to recognize the main economic and commercial decisions of Britain in India and England in order to promote Britain’s position in comparison to its rivals, especially Russia. So, it endeavored in the first place to accurately determine the position of the country and then propose major strategies to related decision makers. The related documents on economic issues included foreign and imported goods to the eastern Iran, introduced the trade routes to these cities, and reported the status of their rivals, especially Russia. Moreover, the documents included some analyses that could affects British officials and decision-makers. All the information had been summarized statistically and quantitatively in tables. All the above-mentioned data could give a picture of the economic and social conditions of the eastern cities of Iran of those years (1889-1896 AD/1306-1314 AH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The British Consulate
  • England
  • foreign trade
  • Mashad
  • Russia
منابع
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا. (1365ش). تهران: کیهان.
تیموری، ابراهیم. (1396ش). «اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در 1887م؛ خلاصه‌ای از گزارش کلنل مک‌لین نمایندۀ سیاسی انگلیس در مشهد». بخارا. (شماره 120)، 430-426.
رابینو، لویی. (1363ش). دیپلمات‌ها و کنسول‌های ایران و انگلیس. ترجمه و تألیف غلامحسین میرزا صالح. تهران: تاریخ ایران.
رایت، دنیس. (1361ش). نقش انگلیس در ایران. ترجمه فرامرز فرامرزی. تهران، فرخی.
سیرجانی، سعید. (1362ش). وقایع اتفاقیه (مجموعه گزارش‌های خفیه‌نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از 1291ق. تا 1322 ق.). تهران: نوین.
صحت‌منش، رضا، و محمدمهدی مرادی خلج. (1393ش). «اهداف و کارکردهای کنسولگری‌های انگلیس در کرمان و سیستان (1312-1333ق)». تاریخ ایران. (شماره 74)، 87-55.
مجتهدزاده، پیروز. (1386ش). بازیگران کوچک در بازی بزرگ: استقرار مرزهای شرقی ایران و پیدایش افغانستان. ترجمه عباس احمدی. تهران: معین.
مدنی، سید جلال‌الدین. (بی‌تا). تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران. ج1. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مرادی، مسعود، و همکاران. (1391ش). «کنسولگری بریتانیا در مشهد و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب شرق ایران». پژوهش در تاریخ. (شماره 1)، 32-17.
نجف‌زاده، علی. (1394ش). کنسولگری‌ها، مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد از دوره قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی. مشهد: انصار و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مرکز شمال شرق.
وین، آنتونی. (1383ش). ایران در بازی بزرگ. ترجمه عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی. تهران: پیکان.
هوشنگ‌مهدوی، عبدالرضا. (1349ش). تاریخ روابط خارجی ایران. تهران: امیرکبیر.
ییت، چارلز ادوارد. (1365ش). سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت‌الله روشنی زعفرانلو مهرداد رهبری. تهران: یزدان.
Diplomatic and Consular Report (DCR) on Trade and Finance of Persia, Khorasan and Sistan for the year 1889, Report No. 119.
Diplomatic and Consular Report (DCR) on Trade and Finance of Persia, Khorasan and Sistan for the year 1890-91, Report No. 976.
Diplomatic and Consular Report (DCR) on Trade and Finance of Persia, Khorasan and Sistan for the year 1893-94, Report No. 1429.
Diplomatic and Consular Report (DCR) on Trade and Finance of Persia, Khorasan and Sistan for the year 1896, Report No. 1800.